स्वास्थ्य

मेडिकल कलेजको सिट बाँड्ने आधार के ?

नेपालस्थित प्राइभेट मेडिकल कलेजको नाममा चलेका अस्पतालको वैधानिकताबारे धेरै नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । मेडिकल कलेज चिकित्सक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान भएकाले कलेज मातहतको अस्पतालले मापदण्ड पूरा गरी रीतपूर्वक चलेको हुनुपर्छ । शुरुका वर्षमा मेडिकल कलेज सञ्चालन र नियमन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने गरेको थियो भने अस्पतालको स्वीकृति मापदण्डअनुसार भए/नभएको हेर्ने नवीकरण गर्ने/नगर्ने, अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि भने यस्त…

Page 1 of 22